Foredrag

Der bliver løbende afholdt foredrag i menighedshuset.

Formålet med foredragsaftenerne er; at tilbyde sognet et oplysende foredrag, med en inspirerende foredragsholder, der kan berige os alle med f.eks. at kaste nyt lys over en sag, et tema, en person, en historisk begivenhed.

Det hele suppleres med kage og kaffe.

Næste foredrag er

Danmarkshistorien i gulvhøjde

Tirsdag den 30. april kl. 19.00

med Kåre Johannessen

Danmarkshistorien er fyldt med store og små begivenheder.

Vi kender hver især de største, som f.eks. krigene.

Rygraden i dansk historieforståelse var gennem århundreder kongerækken. Men hvor meget betød de enkelte konger egentlig for den jævne dansker? Og hvor stor betydning havde f.eks. svenskekrigene for almindelige bønder, når alt kommer til alt?

I virkeligheden var mange af de hændelser, vi har lært at opfatte som “vigtige”, uden særlig betydning for den brede befolkning.

I foredraget prøver Kåre Johannessen at viske tavlen ren, og med friske øjne se på hvilke (såkaldte!) store og afgørende begivenheder der reelt var fuldkomment uinteressante for alle andre end en lille magtelite – og hvilke virkeligt afgørende og betydningsfulde hændelser som er blevet helt glemt i historieskrivningen…

Kåre Johannessen er historiker, tidligere museumsinspektør og aktiv indsamler og formidler af historie – både dansk, nordisk og europæisk.

Denne aften får vi glæde af hans store formidlingslyst, små anekdoter og sjove beskrivelser af Danmarkshistorien, som vi alle står på skuldrene af i dag.

Det foregår i menighedshuset – og kaffe og kage koster 20 kr.