Søndag den 20. oktober kl. 9.00 – v/Lise Trap

Søndag den 27. oktober kl. 19.00 – v/Mads Zachodnik

Søndag den 3. november kl. 15.00 – v/Mads Zachodnik – med kirkekaffe efter gudstjenesten.

Søndag den 10. november kl. 9.00 – v/Lise Trap

Søndag den 17. november kl. 14.00 – v/Mads Zachodnik – FAMILIEGUDSTJENESTE MED KOR.

Søndag den 24. november kl. 9.00 – v/Lise Trap

Vel mødt!