Kirkebil

Har du brug for at blive kørt til og fra gudstjenester eller højskoleaftener, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden, der  vil sørge for kørsel.