Menighedsrådsmøder

Alle menighedsrådsmøder er offentlige og foregår i menighedshuset, beliggende bag kirken.

Dato for de næste menighedsrådsmøder vil fremgå her, når det nye menighedsråd har konstitueret sig og sat nye mødedatoer.