Minikonfirmand

Har du lyst til at være

Minikonfirmand?

minikonf lille

Så starter Store Tåstrup kirke et hold op nu, for elever i 3. klasse.

Vi mødes et par timer om torsdagen de næste 6 torsdage, med start 20. februar 14.00.

Du bliver hentet på skolen

Det er kirkens organist, Dorte Jensen, der står for undervisningen, som foregår i menighedshuset.

Hvis du synes, at gode historier, sjove lege, sang og kreative ting er noget for dig

– så meld dig til!

Der er bindende tilmelding senest tirsdag den 18. februar til Dorte eller Mads.

Vi glæder os til at se dig.