Minikonfirmand

Har du lyst til at være

Minikonfirmand?

minikonf lille

Så starter Store Tåstrup kirke et hold op nu, for 3. og 4. klasses elever.

Vi mødes et par timer om torsdagen, med start 20 februar 14.00.

Sidste gange er torsdag den 26. marts.

Det er kirkens organist, Dorte Jensen, der står for undervisningen, som foregår i menighedshuset.

Hvis du synes, at gode historier, sjove lege, sang og kreative ting er noget for dig

– så meld dig til!

Der er bindende tilmelding senest onsdag den 18. februar til Dorte eller Mads.

Vi glæder os til at se dig.