Personale

Kirkeværge
Pia Krogager
Ordrupvej 46
Ordrup
4370 Store Merløse
Telefon: 2720-7053
mail: pia[snabelA]krogager.dk

Graverkontor:
Graver Pia Hansen
Tåstrupvej 50
4370 Store Merløse
Tlf. 5780-2013

Træffes bedst tirsdag-fredag kl. 12.00-13.00

Organist:
Sidse Hedegren Jensen

Kirkesanger og korleder for ungdomskorene:
Loulou Elise Holm