Ledig stilling

En deltidsstilling som organist ved Store Tåstrup Kirke, er ledig til besættelse snarest muligt.

Stillingen er på 11 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

  • Spille ved kirkelige tjenester som gudstjenester,
  • Spille ved kirkelige handlinger om lørdagen (dåb, bryllup og begravelser/bisættelser).
  • Efter behov deltage i konfirmandforberedelser og spille til koncerter med kirkens 2 ungdomskor.
  • Der er mulighed for udvidelse af stilling ved inddragelse af korledelse for voksenkor.

Store Tåstrup sogn har ca. 1600 indbyggere, har en skole op til 6. klasse, et aktivt byliv og mange fritidstilbud. Der er ansat en graver og en kirkesanger ved kirken, foruden præsten.

Børnekorene ledes af vores kirkesanger og deltager til enkelte gudstjenester. Organisten skal give musikalsk ledsagelse når børnekorene øver til disse. Vi ønsker, at organisten har et tæt samarbejde med korlederen.

Om vores orgel: Det er bygget i 1953 af I Starup og Søn. Der er syv stemmer, én transmission, ét manual og en pedal.

Vi har ca. 4 personalemøder årligt, hvor vi koordinerer kommende aktiviteter. Derudover har organisten ansvar for tilsyn med orgel

Der er arbejdsplads til rådighed i menighedshuset ved siden af kirken. Her stillet kontorplads og bærbar pc til rådighed.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 279.605,22 kr. – 408.653,19 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 286.774,24 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.551,94 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 929,91 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 312.054,56 kr. – 380.245,11 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.150,06 kr. – 62.358,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 301.113,39 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 316.368,23 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 23.411,75 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.10.2019) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Mads Zachodnik, tlf. 2333-1368 / mail: maz@km.dk (bedst hverdage 10-15) eller kontaktperson Hanne Mellerup-Poulsen, tlf. 2349-4248 / mail: hanne@poler.dk.

Ansøgning med relevante bilag sendes til

Hanne Mellerup-Poulsen, Kildegårdsvej 53, 4370 Store Merløse.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest søndag den 3. maj 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 20.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.