Kirkegården

 

Kirkegården ligger rundt om kirken og omfatter både fællesgrav, private gravsteder og urnegrave.

Den daglige drigft af kirkegården varetages af graveren.

Al henvendelse vedrørende gravsteder og pasning af gravsteder skal rettes til graveren eller kirkeværgen (se under kontakt).

Der er flere forskellige former for gravsted, som man kan læse mere om i folderen ” Vejledning om gravsteder – Store Tåstrup kirkegård” under menupunktet Vejledning. Folderen kan også hentes i trykt udgave i våbenhuset.