Kirken

Store Tåstrup Kirke

 

Store Tåstrup sogn er et landsogn med omkring 1800 indbyggere, hvoraf de ca. 1550 er medlem af folkekirken.

Store Tåstrup sogn hører under Holbæk Provsti, der geografisk svarer til Holbæk kommune.

 

Den hvidkalkede kirke ligger midt i den gamle landsby, Store Tåstrup, omgivet af gårde og mindre ejendomme. Ved siden af Store Tåstrup ligger Store Merløse, der er gennem det seneste århundrede har været den primære handelsby. I dag rummer Store Merløse både ældrecenter, idrætsfaciliteter, folkeskole, dagsinstitution samt en række erhvervsvirksomheder og forretninger.

 

Kirken er én af de mange middelalderkirker med en rig historie.

 

Ejerskabsforhold

1320 – Roskilde-bispen henligger bispetienden til underhold af fattige peblinge.

1492 – en Roskilde-kannik er muligvis sognepræst

1567 – 78 tiendeydere i sognet

1666 – patronatsretten anses for at være kongelig

1693 – Ulrik Gydenløve får skøde på jus patronatus til Store Tåstrup og Ugerløse med tiende, præstegård, og anden indtægt

1735 – Ferdinand Danneskiold-Laurvig ejer Merløsegård og skænker kirken en række gaver

1808 – grev Frederik Knuth ejer Merløsegård og Bonderup og kirken hører under godserne

1918 – St. Tåstrup overgår til selveje

 

Kirkens arkitektur

– et skib fra 1100’erne med hvalvinger fra 1400’erne

– et slankt, højt tårn stammer muligvis også fra 1100-tallet

– et gammelt våbenhus fra 1400-tallet, der siden 1897 har fungeret som kapel

– et kor fra omkring begyndelsen af 1500-tallet

– et sakristi opført lidt senere end koret

 

En større restaurering blev foretaget i 1868 bekostet af Den Suhrske Stiftelse. Her fik de eksisterende vinduer nye støbejernsrammer og blev tilpasset i størrelse, en ny indgangshal blev etableret i tårnrummet, tårnet blev repareret og det gamle puds blev fjernet, hvorefter stenene rødmaledes og fugerne blev istandsat.

 

Som et kuriosum kan nævnes, at kirken fik kakkelovn i 1877 og elektrisk varme blev installeret i 1946.