Reformationen

Reformationsjubilæet 2017

-500 år med Luther

Store Tåstrup kirke vil gerne markere, at det hér i 2017 er 500 år siden, at kirken blev reformeret. Og det vil vi gøre med en række foredrag med særlig tilknytning til reformationen.

Næste foredrag om reformationen vil fremgå af denne side.