Folkekirkens_Logo_EDA_R_V_Pos_RGB_XL

Her kan du finde information om alle de ting, der foregår i din sognekirke.

Du kan følge med i kirkens kalender i menupunktet “Det sker”, hvor alle arrangementer fremgår. Klik på overskrifterne for at se mere om selve arrangementet.

Menighedsrådsvalg 2020

Der skal vælges endnu to medlemmer til menighedsrådet

tirsdag den 6. oktober kl. 19.00.

Ved menighedsrådsvalget blev følgende fire personer valgt til menighedsrådet:

  • Edith Stigaard Katholm (nyvalg)
  • Hanne Mellerup-Poulsen (genvalg)
  • Ernst Krogager (genvalg)
  • Hanne Nørgård Ritter (nyvalg)

Men der skal sidde seks i menighedsrådet for at opfylde menighedsrådsloven.

Så vi skal have en ny valgrunde og afstemning for at finde de sidste to medlemmer og to suppleanter for de kommende fire år. Det er enormt vigtigt, at menighedsrådet er fuldtalligt, da for at fungere bedst og ikke risikere sammenlægning med et andet menighedsråd.

Såfremt et egentligt afstemningsvalg ønskes afholdt, kan dette udløses ved indlevering af en kandidatliste senest tirsdag den 13. oktober 2020. Da der skal vælges i alt seks medlemmer til menighedsrådet, skal en indleveret kandidatliste i henhold til lov om valg til menighedsråd være underskrevet af seks stillere. Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket.

Et eventuelt afstemningsvalg vil blive afholdt tirsdag den 17. november 2020. Kandidatlister kan afleveres til Hanne Mellerup-Poulsen, Kildegårdsvej 53, tlf. 23 49 42 48, eller til Ernst Krogager, Ordrupvej 46, tlf. 2720 4553, senest tirsdag den 13. oktober. Hertil kan også rettes henvendelse, hvis man ønsker vejledning vedr. kandidatliste.

Det er meget vigtigt for kirken, at der er nogen, der har lyst til at sidde i rådet og hjælpe med, at det kristne ord får de bedste betingelser for at blive hørt i sognet, gennem bl.a. budgetter, praktiske opgaver, arrangementer og gudstjenester.

Nuværende menighedsrådsmedlemmer hjælper gerne med alt fra information, indførelse og deltagelse – som kom glad og hør mere den 6. oktober.

Det nye menighedsråd vælges denne aften, men tiltræder først officielt ved det nye kirkeårs begyndelse, søndag den 29. november.

Menighedsrådets opgaver består i, at skabe de bedste rammer for kirkens liv og vækst gennem bl.a.:

-planlægning og afholdelse af bl.a. gudstjenester, møder, foredrag og sangaftener, så byens borgere føler sig velkomne og vil møde relevante og spændende arrangementer.

-skabe gode arbejdsvilkår for graveren, kirkesangeren og organisten, så Store Tåstrup kirke er en god og tryg arbejdsplads.

-vedligeholde kirkegården, kirkebygning, menighedslokaler, graverfaciliteter og udenoms-arealer, så det kan ses, at vi passer godt på byens kirke og bygninger.

-arbejde med regnskab og budgetter, så der er råd til at udforme de bedste vilkår for den kristne forkyndelse. Vi har ikke råd til det hele. Men med god styring af økonomien kan vi prioritere det vigtigste højest.

Det er ingen hemmelighed, at projektet omkring renovering af præstegården kommer til at fylde en del i de kommende år. Og resultatet vil have betydning for kirken og byen de næste mange årtier frem. Så det er en vigtigt og betydningsfuld opgave, som menighedsrådet vil sidde med ved siden af alle de opgaver, som også er vigtige for selve forkyndelsen i kirken.

Menighedsrådet holder møde hver den første tirsdag i måneden, hvor vi – på trods af den uformelle atmosfære – følger en dagsorden og således kommer gennem de aktuelle sager.

Møderne starter som regel kl. 19.00 og vi bestræber os på, at være færdige kl. 21.00. Men glæden ved at gøre en forskel for kirken og menigheden varer måneden ud.

Kunne alt dette være noget for dig? Eller kender du en, der kunne tænke sig at være med?

Så kom til mødet den 6. oktober. Vi vil naturligvis hjælpe og introducere alt det, vi kan.

Så man skal ikke være bange for, om man ”nu kan finde ud af det”… vi hjælpes ad, til alles glæde og til kirkens bedste.

Om møder i corona-tider:
Vi glæder os til at se mange interesserede ved mødet den 6. oktober. Hvis vi bliver for mange til, at retningslinjerne ift. corona ikke kan overholdes i menighedshuset, så flyttes mødet til kirken.

_____________________________________________________________

___________________________________________________

Se seneste andagt fra kirken:

_____________

Søndag den 13. september var der konfirmation i kirken.

Tillykke til alle konfirmanderne! Tryk på billedet for at få det frem i stor størrelse.

Konfirmation 2020

Se video af talen til konfirmanderne – og se selve konfirmationen her

(og ja, lyden kunne være bedre…):

Forløb: salme 59, tale, konfirmation, salme 478.

______________________________________

___________________

Spire- og juniorkor

Kom og syng i Store Tåstrup kirkes kor.

Hvis du går i 0.-2. klasse synger du i spirekor.

Hvis du går i 3.-6. klasse synger du i vores juniorkor.

Det gratis – det er sjovt – det er hyggeligt!

Vi lærer en masse sange sammen, og optræder i kirken engang imellem.

Korene øver hver onsdag på følgende tidspunkter:

Spirekor: 14.00-15.00

(Børnene hentes ved SFO og bringes tilbage dertil efter kor).

Juniorkor: 15.30-16.30 (Man kommer selv til og fra kirken).

Meld dig til hos korlederen Loulou, 6063-5431.

Vi glæder os til at se – og høre – dig!

___________________

Der vil løbende blive vist andagter og gudstjenester her på siden.

Hør og se seneste andagt her (husk at slå undertekster til):

________

Skal du konfirmeres i 2021? Så læs mere her.

 

Kirke og corona!

Vi holder gudstjenester, dåb, bryllup bisættelser og begravelser med følgende forholdsregler:

Der er tilladt adgang i kirken for 36 personer foruden personale. Man skal sidde med 2 meters afstand, medmindre man tilhører samme husstand.

Der lægges salmebøger på anviste pladser på hver bænk, henholdsvis ved kirkegang og ydermuren. Brug af salmebøger ved gudstjenesten overholder gældende retningslinjer, og tørres af efter hvert brug.

I våbenhuset forefindes håndsprit og skilte med oplysninger om afstand og hygiejne – man opfordres til at orientere sig ved ankomst.

Der bruges salmeark ved kirkelige handlinger. Der vil ligge salmeark, på anviste pladser.

Personalet anvisninger skal altid følges.

Der vil løbende komme nye retningslinjer, så man bedes holde sig orienteret her på siden, og på facebook.

_______________________________

______________________________________________________

Du kan også finde os på facebook.

Gå ind på siden og tryk “synes godt om” så du ikke går glip af noget…

Facebook logo

 _______________________

Prædiken

____________________

  Mangler du det  aktuelle kirkeblad – så hent det hér…

____________________________________________________________

Hvis du oplever fejl/problemer på StoreTaastrupKirke.dk, så ret gerne henvendelse til sognepræsten på mail (se under kontakt).