Vielse aftales først med sognepræsten. Vielser finder oftest sted om lørdagen, men kan også finde sted på hverdage eller under søndagens gudstjeneste.

Når dato er aftalt med præsten, henvender parret sig til Borgerservice i deres bopælskommune. Her udfærdiges en prøvelsesattest – den er gyldig i 4 måneder.

Denne prøvelsesattest er vielsesmyndighedens sikkerhed for, at jeres ægteskab er juridisk gyldigt – og skal derfor afleveres til præsten ved samtalen forud for vielsen.

Salmer

Salmer aftales med præsten ved samtalen forud for vielsen.

Hvis man ønsker særlige indslag eller musik SKAL dette oplyses til præsten og planlægges i samarbejde med ham. Det er i sidste ende præsten, der skal give tilladelse til, at vielsen afviger fra det i forvejen fastlagte ritual.

Pyntning i kirken

Man kan enten selv pynte kirken eller aftale med graveren, at kirkens personale pynter kirken. Blomster, farver, m.v. aftales da med graveren.

Der opkræves særskilt betaling for både stearinlys og blomster, som kirkens personale skal sørge for.

Fotografering og filmoptagelse

Der må fotograferes og optages film, når bruden kommer ind i kirken, og når brudeparret forlader kirken.