Personale

Daglig leder:
Jens Viggo Rasmussen 
Tlf. 24 24 94 42

Graverkontor:
Graver Pia Hansen
Tåstrupvej 50
4370 Store Merløse
Tlf. 21 66 62 64

Træffes bedst onsdag-fredag kl. 12.00-13.00

Kirketjener Inge Hadad

Tlf. 21 64 99 16

Organist:
Atsuko Tofte

Kirkesanger og korleder for ungdomskorene:
Loulou Elise Holm
Tlf. 60 63 54 31