Har du brug for at blive kørt til og fra gudstjenester eller foredrag, så kontakt præsten eller menighedsrådsformanden, der  vil være behjælpelig med kørsel.