Statistik

Der bliver løbende ført statistik over, hvad der foregår i kirken.

Derfor bliver der talt både antallet af arrangementer og gudstjenester samt, hvor mange, der deltager ved alle de arrangementer, som foregår i kirken.

På sogn.dk kan man se opgørelser over kirkens aktiviteter det forløbne år.