Kirkens indre

Inventar

Kirkens indre er præget af restaureringen i 1868, hvor der blev anskaffet ny altertavle, bænke og orgel. Men der er også ældre stykker inventar.

Alterbord stammer fra tidlige middelalder. Panelerne er fra 1575-1600, og forsiden er inddelt i tre felter med Kristus på korset i midten og de to røvere på hver sin side.

Altertavlen er et maleri fra 1867 af H. Olrik med Kristus i Getsemane have.

Altersølv: kalk til vinen er fra 1500-1525 graveret med tegninger af Kristus på korset, Maria med barnet, ornamentering og dyr fra dyrefabel. Disken til alterbrød er fra 1800-tallet. Oblatæske i hjerteform fra 1722 blev skænket af grevinde Ulrica Eleonora Danneskiold.

Alterstager er fra 1600-1650 og en syvarmet stage stammer fra ca. 1900.

Døbefonten med himmel er fra 1650 af udskåret af egetræ. Den har en sekskantet fod, og i siderne er de fire evangelister afbilledet. Himlen er 106 cm. høj og ligeledes sekskantet. Øverst står Frelseren med scepter og verdenskugle. Under himlen hænger en due, som et symbol på Helligånden.

Prædikestol med himmel er fra 1657. I prædikestolens felter finder man dydehermerne: tro, håb, klogskab, mådehold og styrke. Herudover finder man følgende udskæringer: Syndefaldet, Kristus på korset, mannaregn, Jesu dåb, samt en dommedagsfremstilling, hvor de dømte tortureres med en fork, mens de frelste går mod paradis.

Prædikestolen har tidligere været bemalet, men fremstår i dag helt umalet med fernis, i øvrigt ligesom døbefonten.

Degnestolen er af eg fra 1525 med biskop Lave Urnes våben. På gavlen står den hellige Katharina af Alexandria.

Korbuekrucifikser

På det ene, som hænger på sydvæggen midt i skibet, fremstår Kristus med et roligt og velafbalanceret ansigtsudtryk. Tornekronen ligger som et flettet bånd rundt om hovedet. Dette korbuekrucifiks stammer fra ca. 1275.

På korets nordvæg hænger et større bemalet korbuekrucifiks med Kristus. Som mindre sidefigurer til denne står Maria og Johannes. Dette stammer fra ca. 1525.

Lysekrone er skænket kirken i 1784. Kronen har to gange seks grenede lysearme.

Kirkeklokker

1. støbt af I C & H Gamst København 1828 ophængt i slyngebom.

2. støbt af H. Gamst HC Lund København 1848 i vuggebom.

De ældste klokker er blevet afleveret ved klokkeskatten i 1528 og omstøbt i 1814.

Store Tåstrup kirke rummer mange værdifulde minder, som vidner om tidligere slægters dygtighed, offervilje og tro. Men kirken er ikke et museum for historie og kulturminder. Kirken er først og fremmest stedet, hvor sognets beboere kommer sammen for at holde gudstjeneste, bryllup og begravelse, sådan som man har gjort det i Danmark siden den tidlige middelalder.

Måtte aldrig nogen generation glemme, hvorfor kirken overhovedet står der.

SOLI DEO GLORIA!

Kilde: Store Tåstrup, Danmarks kirker, udgivet af Nationalmuseet