Fødsel

Enhver fødsel skal anmeldes elektronisk til sognepræsten i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 14 dage efter fødslen. Det sker via Borger.dk.

Hvis forældrene er gift, skal de ikke foretage nogen anmeldelse, medmindre moderens ægtefælle ikke er barnets far.

Er forældrene ikke gift skal moderen udfylde en fødselsanmeldelse og faderen skal udfylde en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Begge dele skal ske elektronisk via Borger.dk.

Barnet skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen; dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Er barnet ikke navngivet senest 6 måneder efter fødselen overgår den videre sagsbehandling til Statsforvaltningen. Forældre kan i dette tilfælde idømmes dagbøder indtil barnet har fået et navn.

Dåb aftales med præsten. Navn og cpr-nummer på mellem 2 og 5 faddere (inkl. den, der bærer barnet) skal udleveres til præsten ved den forberedende dåbssamtale.

Navngivelse foretages elektronisk via Borger.dk.

En formular til navngivning udfyldes elektronisk, hvorefter en navneattest udfærdiges og sendes til barnets hjemadresse.

Her kan du finde en fortegnelse over godkendte pigenavne og godkendte drengenavne -  Familieretshuset.

Nøddåb:

Er der fare for barnets liv kan der foretages nøddåb i hjemmet eller på sygehuset. Send bud efter præsten – jeres egen sognepræst eller evt. sygehuspræst – personalet hjælper gerne.

Nøddåb kan, hvor der ikke er tid til at hente præsten, foretages af én af de tilstedeværende.